Ngôn ngữ:
Tư vấn lao động
Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động
Lincon là một văn phòng luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động thông qua việc hòa giải chuyên nghiệp tại Hà Nội. Với nhiều năm kinh nghiệm công ty luật lớn như là một đối tác cấp cao của kiện tụng. Luật sư Lincon là một trung gian hòa giải và tổng thể đặc biệt nhiều trường hợp.

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Lincon là một văn phòng luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động thông qua việc hòa giải chuyên nghiệp tại Hà Nội. Với nhiều năm kinh nghiệm công ty luật lớn như là một đối tác cấp cao của kiện tụng. Luật sư Lincon là một trung gian hòa giải và tổng thể đặc biệt nhiều trường hợp. Thực hành hòa giải của những tranh cãi lớn về tài chính và các vấn đề đa đảng phức tạp với sự nhấn mạnh về kinh doanh, bất động sản, xây dựng, việc làm và bảo hiểm. Khách hàng bao gồm các nhà phát triển bất động sản, nhà thầu, công ty đã tổ chức công khai, người cho vay thể chế, các nhà cung cấp chăm sóc y tế, cơ sở giáo dục, cơ quan chính phủ, các công ty bảo hiểm. Lincon với những luật sư chuyên nghiệp tại Hà Nội về các chủ đề khác nhau liên quan đến giải quyết tranh chấp.
 

 
 
Trong môi trường hiện nay, một vụ tranh chấp lao động chính duy nhất có thể dẫn đến sự xói mòn của tài sản đáng kể vì các chi phí pháp lý và một giải thưởng ban giám khảo tiềm năng. Một cuộc xung đột với một viên chủ chốt có thể tàn phá một công ty cũng thành lập. Các nhiệm vụ xử lý các tranh chấp có thể đánh lạc hướng và làm suy nhược một đội ngũ quản lý mạnh mẽ này và hiệu quả. Tình hình này đảm bảo một chiến lược loại bỏ khả năng gián đoạn và mất tập trung, và các chi phí tài chính và tình cảm để kinh doanh.
 
Các công ty thường bắt tay vào vụ kiện tụng trong giải quyết tranh chấp lao động bởi vì quản lý không đúng cách hiểu được hậu quả của vụ kiện như thế và ảnh hưởng tâm lý nó có thể có về kinh doanh trong tay. Khi bắt đầu, nó là khó khăn nếu không phải không thể dừng lại. Mỗi bước của quá trình tố tụng dẫn đến việc tiếp theo. Các công ty thường tìm thấy chính mình giải quyết vụ án tại tòa án cửa sau khi chi phí kinh tế, chính trị và tinh thần đều đã được chi tiêu.
 
Khi một nhân viên bị chấm dứt hoặc hiện tại làm cho một tuyên bố chống lại chủ nhân của mình, đó thường là vì lợi ích của cả hai bên để cố gắng giải quyết vấn đề này sớm thông qua một thủ tục gọi là hòa giải. Trong hòa giải, hòa giải một kinh nghiệm đáp ứng với các bên để giúp họ giải quyết tranh chấp của họ. Sự tham gia của một người hòa giải làm tăng đáng kể cơ hội của một nghị quyết bằng cách giúp các bên giao tiếp cởi mở để tập trung vào lợi ích thực sự của họ trong việc cố gắng tìm giải pháp đáp ứng nhu cầu của cả hai bên. Hòa giải là một quá trình không ràng buộc. Không bên nào được yêu cầu phải chấp nhận bất cứ đề nghị rằng các hòa giải viên có thể làm để giải quyết. Bất kỳ quyết toán và điều khoản của nó là hoàn toàn tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên và toàn bộ quá trình nói chung là bí mật.
Luật Việc làm là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất của xung đột. Trong 20 năm qua, tòa án đã nguyên tắc cơ hội bình đẳng và công bằng việc làm tăng. Việc chậm trễ, chi phí và kết quả là sự phá vỡ từ vụ kiện việc làm đã giảm đáng kể các tiện ích của việc kiện tụng để giải quyết các tranh chấp.
 
Tranh chấp giữa công ty và nhân viên của mình có thể phát sinh trong các bối cảnh khác nhau. Một nhân viên hiện tại có thể cho rằng các nhân viên giám sát đã quấy rối họ. Một nhân viên bị chấm dứt hoặc khuyến mãi có thể bị từ chối cho rằng hành động việc làm như thế là phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác hoặc tình trạng khuyết tật. Cuối cùng, một nhân viên chấm dứt có thể cáo buộc rằng người đó đã bị chấm dứt sai lầm và rằng việc chấm dứt là không công bằng hoặc không có lý do chính đáng. Luật liên bang và tiểu bang phản ánh không dung nạp xã hội đối với hành vi nơi làm việc nhất định, và các quyết định của tòa án giải thích các luật, đang xác định lại cách thức mà một công ty phải liên quan đến nhân viên của mình.
 
Bởi vì các chi phí, tinh thần và sự gián đoạn của quản lý, thủ tục, bao gồm cả hòa giải đang trở nên phổ biến hơn trong hợp đồng lao động, sổ tay nhân viên và sổ tay nhân viên. Trong thực tế, chúng ta đang nhìn thấy chính sách việc làm phức tạp bao gồm một cơ chế giải quyết tranh chấp phức tạp mà có thể bắt đầu với một khiếu nại nội bộ và điều tra, đánh giá ngang hàng, không ràng buộc hòa giải và sau đó trọng tài.
Một số quyết định gần đây của đã cảnh báo người sử dụng lao để bỏ qua các khiếu nại của nhân viên lúc nguy hiểm của mình. Các công ty có nhu cầu cải thiện các chương trình giải quyết tranh chấp lao động được yêu cầu để thực hiện các chính sách yêu cầu điều tra công bằng và hợp lý các khiếu nại, và một cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hòa giải. 
 
Thường thì những sự kiện xấu hình thành cơ sở khiếu nại của nguyên đơn. Tranh chấp lao động thường là duy nhất bởi vì nhận thức của nam giới và phụ nữ, hoặc chủ và nhân viên thường khác nhau. Một người phụ nữ có thể cảm nhận được nhiều hơn những hành vi như tấn công hơn nam giới. Kể từ khi nhận thức của những gì là thích hợp tiến hành có thể khác nhau, tranh chấp lao động dựa trên nhận thức giới tính thường khó giải quyết hơn.
 
Tranh chấp lao động phát triển ra khỏi mối quan hệ. Có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết các vấn đề khác hơn là chỉ pháp lý. Hiện cơ chế giải quyết tranh chấp không giải quyết đầy đủ các vấn đề và các cuộc xung đột mà bề mặt trong các tranh chấp này. Mỗi bên trong quan hệ có các nhu cầu đặc biệt. Các nhân viên có thể cần một quá trình mà là nhanh chóng và không tốn kém về tài chính. Anh ta hoặc cô ấy cũng có thể cần có khả năng để thực hiện một đơn khiếu nại mà không có tất cả mọi người trong công ty biết về nó. Bác sĩ có thể cần phải biết rằng họ đang được lắng nghe và thực hiện nghiêm túc và sẽ không được trả thù. Điều cuối cùng một nhân viên muốn làm khi phàn nàn về quấy rối hoặc phân biệt đối xử là để cô lập mình khỏi cô ấy / anh đồng nghiệp hoặc người giám sát.
 
Mặt khác, sử dụng lao động thường cảm thấy rằng phân biệt đối xử hoặc quấy rối khiếu nại là không có căn cứ và rằng họ đang "bị cáo buộc sai." Họ thường đến vào hòa giải với thái độ mà họ đang bị lợi dụng. Kết quả là, họ không sẵn sàng để tham gia vào bất kỳ loại hình giải quyết. Quá trình hòa giải cho phép họ trút những vấn đề này và dần dần thấy tranh chấp một cách vô tư hơn, và để đưa ra quyết định kinh doanh tốt trên làm thế nào để giải quyết nó. Hòa giải cũng cho phép biểu thức cần thiết trong những khía cạnh tình cảm của cuộc xung đột và cung cấp một khuôn khổ cho việc sáng tạo giải quyết vấn đề. Các bên được khuyến khích xem xét các biện pháp sáng tạo như đào tạo, sửa đổi công việc, thư giới thiệu, thư xin lỗi, hoặc mở các kênh mới của truyền thông trong việc giải quyết các khiếu nại, đặc biệt là khi chúng liên quan hiện đang làm việc đồng nghiệp.
 
Một vấn đề khác với giải quyết tranh chấp lao động là ma quỷ thường là trong các chi tiết. Trong khi đó, một tình hình việc làm có thể đã được xử lý kém không khác gì một sai pháp luật. Trong việc có hàng trăm trung gian của tranh chấp lao động, tôi thấy thời gian và thời gian một lần nữa rằng phân tích của mỗi và mọi chi tiết pháp lý của một đơn làm cho nó rõ ràng hơn để các bên khiếu nại mà khiếu nại của họ sẽ không được giải quyết thỏa đáng bởi các tòa án và rằng họ đang ở xa phục vụ tốt hơn để làm việc ra một quyết thỏa hiệp; rằng họ thực sự không có lựa chọn tại tòa án.
 
Khi một nhân viên bị chấm dứt hoặc hiện tại khẳng định một đơn kiện chống lại một nhà tuyển dụng, nó thường xuyên là vì lợi ích tốt nhất của cả hai bên để cố gắng giải quyết vấn đề này sớm thông qua hòa giải. Quá trình hòa giải cho các nhân viên một cơ hội để có ngày của họ tại tòa án và trút những cảm xúc. Độ phân giải là khả năng xuất hiện kịp thời. Độ phân giải có thể sẽ lợi hơn so với một thời của tòa án hoặc một ban giám khảo. Hòa giải tránh kéo dài tình trạng thù địch. Hòa giải cho phép các bên giữ quyền kiểm soát kết quả. Hòa giải đòi hỏi ít chi phí pháp lý và chi phí khác so với các chi phí kiện tụng. Quá trình hòa giải và thủ tục riêng và bí mật, và thỏa thuận bảo mật có thể giữ cho các nhân viên khác từ hiểu biết về một giải quyết cụ thể.
 
Khi một cựu nhân viên hiện có hoặc đầu tiên khẳng định một tuyên bố, chủ nhân thường tin rằng nó là không có công đức và phải được bảo vệ mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi thử nghiệm gần tới trường hợp là thường định cư, với sự chấp thuận quản lý, nhưng chỉ sau khi các chi phí và gánh nặng chuẩn bị xét xử đã được phát sinh.
 
Không chỉ được hòa giải đặc biệt hiệu quả trong việc đối phó với vô số các vấn đề pháp lý, sự thật và tình cảm đang hiện diện trong một vụ tranh chấp. Nó cũng cung cấp một cách hiệu quả và cùng có đáp ứng chi phí đàm phán những gì được nếu không tranh chấp khó khăn.
 
Hãy liên hệ với luật sư Lincon với đội ngũ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động nhiều năm kinh nghiệm tại Hà Nội sẽ đưa ra được những giải pháp hợp lý nhất.
 
Tầng 20 Tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: 04. 6285.1114
Fax: 04. 6285.1124
 
Ý kiến khách hàng
Ông Dương Mạnh Hùng Phó Trưởng đại diện của Công ty Cổ phần “E4 Group” (Nga) tại Việt Nam
Chúng tôi đã sử dụng nhiều dịch vụ của công ty Lincon và rất hài lòng với những ý kiến tư vấn của họ, do đó tôi đã giới thiệu nhiều khách hàng của chúng tôi ở Liên bang Nga sử dụng dịch vụ tư vấn luật của Lincon và họ luôn nói rằng, họ biết ơn đối với đề nghị tuyệt vời của tôi.
Ông Trần Việt Sơn, Tổng giám đốc Công ty Sông Đà 207 – Tập đoàn Sông Đà
Tôi quen biết Mr. Kỳ và Công ty Luật Lincon từ nhiều năm nay. Tôi thấy rằng đội ngũ luật sư của Lincon rất nhiệt tình và biết lắng nghe ý kiến của khách hàng. Tôi đặc biệt hài lòng về dịch vụ tư vấn và xử lý các tranh chấp về lao động của họ.
Ông Lê Hùng Nam – Chủ sở hữu của chuỗi cửa hàng CHEN RESTAURANT tại Hà Nội”
Công ty Luật Lincon và luật sư Quân đã cung cấp cho chúng tôi dịch vụ chất lượng về tư vấn pháp lý cũng như dịch vụ liên quan đến hợp đồng nhượng quyền thương mại.Tôi hài lòng về dịch vụ của Quý công ty và đánh giá cao sự hợp tác này giữa hai bên.
Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Trưởng phòng HCNS Tập đoàn Nissan Techno Vietnam”
Công ty Luật Lincon đã tư vấn cho chúng tôi rất nhiều vấn đề về đầu tư và lao động. Tôi thấy rằng họ giải thích rất kỹ các vấn đề về pháp luật. Và một lợi thế khác của họ so với các công ty tư vấn là sự chuyên sâu về ngôn ngữ và am hiểu văn hóa Nhật Bản. Tôi và các giám đốc người Nhật rất ủng hộ và tin tưởng dịch vụ mà họ cung cấp.
Khách hàng

Khách hàng ngoài nước
LINCON All Rights Reserved 2014 Privacy policy