Đầu tư tại Việt Nam


Ngày nay, cùng với hợp tác nhiều mặt giữa các nước cũng như hội nhập quốc tế, kinh tế của Việt Nam ngày càng phát triển. Và nhiều nhà đầu tư trên thế giới đã đến Việt Nam để thực hiện hoạt động đầu tư. Nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư vào Việt Nam, chính phủ đã ban hành rất nhiều cải cách trong chính sách, pháp luật. Việt Nam đã gia nhập WTO cũng như rất nhiều các tổ chức kinh tế khác trong vùng cũng như quốc tế với phát triển kinh tế của Việt Nam và nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Tất cả các nhà đầu tư trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia vào các hoạt động đầu tư, họ cần phải tìm tất cả các thông tin về những điều sau đây.
 

Hồ gươm - biểu tượng của Hà Nội

Ai có thể tham gia hoạt động đầu tư tại Việt Nam


Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì các nhà đầu tư được phép đầu tư vào Việt Nam có thể là các tổ chức hoặc cá nhân riêng lẻ có khả năng về tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của mình, có công nghệ tiên tiến hiện đại và cam kết tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam đều được hoan nghênh vào đầu tư tại Việt Nam.
 
Các hình thức đầu tư tại Việt Nam

Đầu tư trực tiếp: là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư, đăng ký thành lập doanh nghiệp, trực tiếp tham gia điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Thuê văn phòng, thuê nhà xưởng tại các địa điểm khác nhau tại Việt Nam để tiến hành hoạt động kinh doanh.
Đầu tư gián tiếp: là việc nhà đầu tư bỏ vốn để mua lại cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam để sinh lợi nhuận.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp chứng nhận đầu tư

Trong thực tế, có một số cách tức áp dụng khác nhau cho các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Thông thường các nhà đầu tư có thể liên hệ với các Sở Kế hoạch và Đầu tư để đăng ký cho hoạt động đầu tư của mình nếu các dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tại địa phương mà tại các địa điểm đó không thành lập một ủy ban quản lý.

Tuy nhiên, nhà đầu tư phải liên hệ với các Ban quản lý khi nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào các khu vực và lĩnh vực: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế bao gồm: Các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế, các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các cơ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
 
Thủ tục và hồ sơ áp dụng cho các nhà đầu tư

Nhà đầu tư bao gồm cả những người trong nước cũng như nước ngoài, họ phải chuẩn bị thủ tục đầu tư xử lý về dự án.
 
Đối với nhà đầu tư trong nước:

Tất cả các nhà đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc danh mục đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.

Ngoài trường hợp trên, nhà đầu tư trong nước phải thực hiện tất cả các thủ tục đăng ký đầu tư trong trường hợp các dự án đầu tư trong nước (các dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng và dưới 300 tỷ và không thuộc trường hợp đầu tư có điều kiện.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Phải đăng ký dự án đầu tư cho tất cả các trường hợp lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam.

Nếu đã có hoạt động đầu tư vào Việt Nam thì áp dụng các hoạt động như nhà đầu tư trong nước.

Hồ sơ đăng ký đầu tư gồm có:
  • Bản đề nghị đăng ký đầu tư/ điều lệ doanh nghiệp/ danh sách thành viên;
  • Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/ hợp đồng thuê địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
  • Hợp đồng liên doanh/ hợp đồng góp vốn đầu tư;
  • Các tài liệu chứng minh năng lực của nhà đầu tư:
  • Hộ chiếu/ đăng ký công ty/ điều lệ công ty;
  • Báo cáo tài chính của nhà đầu tư là tổ chức;
  • Tài liệu chứng minh về vốn thực hiện dự án;
  • Giải trình đáp ứng các điều kiện về: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện của dự án, yêu cầu sử dụng đất, và các giải pháp công nghệ và môi trường;
  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh, nếu đầu tư theo một hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Thời hạn chờ để được cấp giấy phép

Thông thường một giấy phép sẽ được thông qua trong khoảng thời gian 03 -04 tuần kể từ ngày nộp hồ sơ. Tuy nhiên đối với một số trường hợp, thời gian chờ để được chấp thuận đầu tư có thể lên đến 12 tuần, đó là các trường hợp đầu tư trong các lĩnh vực như: Lĩnh vực có tác động đến an ninh quốc gia; Tài chính – ngân hàng; Sức khỏe cộng đồng, báo chí – xuất bản; kinh doanh bất động sản; giáo dục; phân phối hàng hóa; khai thác khoáng sản và một số lĩnh vực khác 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

        
Hotline: 04.6285 1114          
               091 262 7787     
 
  Skype Me™!