Ngôn ngữ:
Giấy phép con
Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất; tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất và tổ chức, cá nhân vừa sản xuất vừa kinh doanh hóa chất

TT

DANH MỤC

NỘI DUNG

1

Mô tả thủ tục

Tên thủ tục hành chính: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

2

Hồ sơ

2.1. Thành phần hồ sơ:

a. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành Công nghiệp theo mẫu;

b. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c. Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng (trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất và tổ chức, cá nhân vừa sản xuất vừa kinh doanh hóa chất);

d. Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp (Điều 18, điều 24 Luật Bảo vệ môi trường; Phụ lục I Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ) (trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất và tổ chức, cá nhân vừa sản xuất vừa kinh doanh hóa chất);

e. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền; 
f. Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất/từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm; 
g. Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất theo mẫu;
h. Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận (trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất và tổ chức, cá nhân vừa sản xuất vừa kinh doanh hóa chất);
i. Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất; 
k. Bản kê khai nhân sự gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm theo mẫu;

 

l. Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất và tổ chức, cá nhân vừa sản xuất vừa kinh doanh hóa chất);

m. Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định và được cấp chung một Giấy chứng nhận (trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất và tổ chức, cá nhân vừa sản xuất vừa kinh doanh hóa chất);

2.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3

Cơ quan thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính và Phòng Kỹ thuật-An toàn-Môi trường.

4

Kết quả giải quyết

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chấtthuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành Công nghiệp.

5

Thông tin khác

Thành phần hồ sơ cấp lại (Giấy chứng nhận hết hiệu lực) gồm:
- Văn bản đề nghị cấp lại;
- Giấy chứng nhận hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã được cấp lần trước;
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trong giai đoạn Giấy chứng nhận đã được cấp.

Ý kiến khách hàng
Ông Dương Mạnh Hùng Phó Trưởng đại diện của Công ty Cổ phần “E4 Group” (Nga) tại Việt Nam
Chúng tôi đã sử dụng nhiều dịch vụ của công ty Lincon và rất hài lòng với những ý kiến tư vấn của họ, do đó tôi đã giới thiệu nhiều khách hàng của chúng tôi ở Liên bang Nga sử dụng dịch vụ tư vấn luật của Lincon và họ luôn nói rằng, họ biết ơn đối với đề nghị tuyệt vời của tôi.
Ông Trần Việt Sơn, Tổng giám đốc Công ty Sông Đà 207 – Tập đoàn Sông Đà
Tôi quen biết Mr. Kỳ và Công ty Luật Lincon từ nhiều năm nay. Tôi thấy rằng đội ngũ luật sư của Lincon rất nhiệt tình và biết lắng nghe ý kiến của khách hàng. Tôi đặc biệt hài lòng về dịch vụ tư vấn và xử lý các tranh chấp về lao động của họ.
Ông Lê Hùng Nam – Chủ sở hữu của chuỗi cửa hàng CHEN RESTAURANT tại Hà Nội”
Công ty Luật Lincon và luật sư Quân đã cung cấp cho chúng tôi dịch vụ chất lượng về tư vấn pháp lý cũng như dịch vụ liên quan đến hợp đồng nhượng quyền thương mại.Tôi hài lòng về dịch vụ của Quý công ty và đánh giá cao sự hợp tác này giữa hai bên.
Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Trưởng phòng HCNS Tập đoàn Nissan Techno Vietnam”
Công ty Luật Lincon đã tư vấn cho chúng tôi rất nhiều vấn đề về đầu tư và lao động. Tôi thấy rằng họ giải thích rất kỹ các vấn đề về pháp luật. Và một lợi thế khác của họ so với các công ty tư vấn là sự chuyên sâu về ngôn ngữ và am hiểu văn hóa Nhật Bản. Tôi và các giám đốc người Nhật rất ủng hộ và tin tưởng dịch vụ mà họ cung cấp.
Khách hàng

Khách hàng ngoài nước
LINCON All Rights Reserved 2014 Privacy policy